-Điểm đến

Chùa Ông Cần Thơ

Chùa Ông, tên gốc tiếng Hán là Quảng Triệu Hội Quán (theo đại tự ghi ở tiền ...
Xem thêm

Di Sản Văn Hóa Chơ Nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6km. Trải qua hàng trăm năm ...
Xem thêm

Cầu Đi Bộ Cần Thơ

Cầu đi bộ là công trình giao thông cấp III, kết cấu cầu bê tông cốt thép bán ...
Xem thêm

Ghe xuồng ở Nam Bộ

Ghe xuồng ở Nam Bộ có vị trí rất quan trọng trong việc giao thông đường thuỷ, ở một địa bàn mà mạng lưới ...
Xem thêm